Trygghet på reise med bobil og campingvogn

Ferda og Car Protect har inngått et samarbeid og utviklet en eksklusiv garantiavtale. Vi gir deg markedets beste dekning og trygghet, uansett hvor i Europa du måtte befinne deg.

Ferda tilbyr personlig hjelp, slik at du slipper å forholde deg til flere kontaktpersoner! Vi løser saken raskt for deg!

Ferda garanti logo

Ferda Garanti Pluss

Ferda er en landsdekkende forhandlerkjede med 13 avdelinger og stolt medlem av NCB (Norges Caravan Bransjeforbund).
Når du velger Ferda, får du mer enn bare en ny bobil eller campingvogn – du får tilbud om 6 års Ferda Garanti Pluss! Dette er en garanti utviklet i samarbeid med Car Protect, et av Europas beste garantiselskaper.

Ny bobil og campingvogn

 • Alle nye bobiler og campingvogner som selges fra Ferda har 2 års fabrikkgaranti fra produsent.
 • I tillegg har alle en utvidet garanti på hele 48 måneder! Dette gir deg en trygghetsgaranti på 6 år.

Brukt bobil og campingvogn nyere enn 10 år

 • Alle brukte bobiler (nyere enn 10 år) og campingvogner (nyere enn 12 år),  leveres med en utvidet bruktgaranti på 12 måneder.  
 • Garantien kan utvides ytterligere til 24 eller 36 måneder bruktgaranti.

Brukte modeller 10-15 år

 • Alle brukte bobiler 10-15 år selges med 6 måneder Ferda Garanti Pluss 
 • Alle brukte campingvogner 12-15 år selges med 6 måneder Ferda Garanti Pluss

Fordelene du ikke får hos andre

Ferda Garanti Pluss

1. Full dekning i hele Europa

Garantien gjelder uansett hvor du er i Europa. Få hjelp der du er!

Komfortable senger i campingvogn

2. Markedets beste dekning

Vi tilbyr best dekning på både bildel og bodel i markedet. Alle nye bobiler og campingvogner selges med 6 års utvidet garanti.

Ferda Garanti Pluss

3. Personlig hjelp

Ferda samarbeider med Car Protect. Du forholder deg kun til Ferda gjennom hele prosessen. 

Ofte stilte spørsmål om garanti

Hva er forskjellen på garanti og reklamasjon?
K
3

Garanti:
En garanti er noe selgeren eller produsenten kan velge å gi deg. En garanti er en avtale mellom selger og kjøper, eller produsent og kjøper, som sier at selgeren eller produsenten skal påta seg ansvaret for visse mangler innen en bestemt tidsfrist. Garantien er altså ikke en lovfestet rett du har som kjøper, noe som innebærer at innholdet i din garanti kun avhenger av den konkrete avtalen mellom deg og din forhandler. Det er et krav at garantien skal gi forbrukeren bedre rettigheter enn det du får gjennom forbrukerkjøpsloven.
Reklamasjon:
Reklamasjon er lovfestede rettigheter kjøper har overfor selger ved feil eller mangler. For at det skal foreligge en mangel, må feilen kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Dette betyr at mangelen ikke må skyldes for eksempel alminnelig slitasje eller feilbruk. I Norge har man ved forbrukerkjøp reklamasjonsrett i 2 eller 5 år, avhengig av hvor lenge produktet er ment å vare. For at man ikke skal tape retten til å gjøre en mangel gjeldende, så må man reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget, eller burde oppdaget mangelen.

Hva er tetthetsgaranti?
K
3

Alle bobiler og campingvogner som selges fra Ferda Norge As har en tetthetsgaranti fra produsent, såfremt ingenting annet er avtalt og spesifisert i kjøpekontrakten. Tetthetsgarantien avhenger både av produsent og merke på kjøretøy, samt kjøretøyets alder.

NB! Tetthetsgaranti for DITT individuelle produkt er beskrevet i kjøpekontrakten, samt i dokumentasjonspakken du mottok ved utlevering av ditt kjøretøy.

For at tetthetsgarantien skal gjelde må kjøretøyet ha en årlig tetthetskontroll.

Kontrollen må utføres i henhold til et gitt intervall avhengig av registreringsdato, og det er viktig at den blir utført hvert år gjennom hele garantitiden. Ellers bortfaller garantien.

Det er eiers ansvar å avtale om og sørge for at tetthetskontrollen blir gjennomført på riktig tid.

Hva dekkes ikke av garantien?
K
3

- Skader som oppstår på grunn av feil bruk
- Slitedeler
- Normal slitasje
- Justering og smøring
- Fylling og etterfylling av væsker og olje
- Pakninger og forseglinger
- Slitasje og/eller skader som følge av ytre påvirkninger
- Utstyr som er montert av et ikke autorisert verksted
- Gulvvarme
- Reparasjoner gjort uten godkjenning av Ferda

Les garantibetingelsene nøye

Garantien bortfaller:
 • Dersom man ikke følger produsentens anbefaling til service og vedlikehold.
 • Dersom man, uten samtykke, utfører reparasjonsarbeid hos et annen forhandler enn Ferda.

Har Ferda bytterett på brukte kjøretøy?
K
3

Selv med alle garantier i verden kan det hende at man som kjøper lurer på om man har gjort et riktig valg. Hos Ferda er det ingen problem. Du har rett til å bytte ut din nykjøpte brukte bobil eller campingvogn mot en annen fra vårt store utvalg.

Du har bytterett i 30 dager (maks 1.000 km) forutsatt at du kontakter Ferda innen 30 dager, at bilen ikke er kjørt mer enn 1.000 km, eller at nye skader er tilført. Bytterett gjelder kun brukte enheter.

Kostnad for ny klargjøring tilkommer med kr 10.000. Betalte og forfalte utgifter i forbindelse med finansiering, forsikring og offentlige avgifter dekkes ikke av selger. Dersom kjøper finner ny bobil eller campingvogn på en annen avdeling, må kjøper selv bekoste frakt, eller reisen for henting. Bytterett gjelder ikke ved kommisjonssalg.

Derfor er vedlikehold så viktig 

Følg servicen på bobilen din!
Alle bobiler og campingvogner har et serviceprogram som er viktig å følge for å ivareta feriehjemmet ditt på hjul og for at fabrikkgarantien skal gjelde. Det er også viktig å ta årlige servicer etter at garantitiden er gått ut.
Ved å følge serviceprogrammet kan man oppdage eventuelle feil eller mangler tidlig. Husk at små feil kan fort vokse seg store og koste deg dyrt. 

Årlig vedlikehold  du må og bør få utført: 
 • Tetthetskontroll hvert år, også kalt fukttest.  Det er lurt å ta årlige fukttester også etter at tetthetsgarantien fra produsenten har utgått.
 • Gasstest. Alle Ferda sine avdelinger er godkjente av Norges Caravan Bransjeforbund (NCB) til å utføre gasstest 
 • Service på motor (bobil)
 • Service på bodel